ICT4PAL

Patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun partners hebben te maken met lichamelijke en psychische problemen. Om de kwaliteit van leven van patiënten en partners te verbeteren, is het van belang om hen van optimale palliatieve zorg te voorzien. Het doel van ICT4PAL is om de toegang tot palliatieve zorg voor patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun partners te vergemakkelijken, én het onderwijs over palliatieve zorg te verrijken. Hiertoe is de bestaande zelfmanagement tool Oncokompas doorontwikkeld. Daarnaast is de m-learning module LearnPAL ontwikkeld om het onderwijs over palliatieve zorg te verrijken. 

Oncocompas

Oncokompas is een zelfmanagement tool die zich richt op patiënten met alle typen tumoren, die met curatieve intentie behandeld zijn. De tool biedt kankerpatiënten na hun behandeling ondersteuning in het vinden van en verkrijgen van optimale aanvullende zorg, die is afgestemd op hun behoeften en kwaliteit van leven. In het ICT4PAL project is Oncokompas inhoudelijk doorontwikkeld voor patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun partners.

Oncokompas voor patiënten met ongeneeslijke kanker en hun partners omvat onderwerpen met betrekking tot lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en spirituele kwesties. Voor hun partners omvat Oncokompas ook onderwerpen als ervaren last van mantelzorg, werk en acceptatie van het komende verlies.

M-Learning

De m-learning module LearnPAL is ontwikkeld met als doel het onderwijs over palliatieve zorg bij kanker te verrijken. Bij mobiel leren (m-learning) wordt gebruik gemaakt van mobiele technologie, zoals smartphones of tablets. Hierdoor kunnen studenten het studiemateriaal altijd en overal raadplegen. De m-learning module kan gebruikt worden in de reguliere onderwijsprogramma’s over palliatieve zorg.  

LearnPAL is bedoeld voor studenten in verpleegkunde, psychologie, gezondheidswetenschappen en (bio)medische wetenschappen. Door middel van LearnPAL kunnen zij informatie raadplegen over palliatieve zorg. Daarnaast is informatie beschikbaar over fysieke, psychische, sociale en spirituele kwaliteit van leven. Denk hierbij aan onderwerpen als omgaan met gebrek aan eetlust, relatieproblemen en angst voor de dood. 

Voortgang van het project

Onderzoek naar (kosten)effectiviteit (januari 2021)

In de eerste fase van het project heeft de doorontwikkeling van Oncokompas centraal gestaan. Oncokompas is samen met experts (o.a. op het gebied van oncologie, palliatieve zorg en mantelzorg) inhoudelijk uitgebreid. In de tweede fase van het project wordt het effect van Oncokompas onderzocht.

Begin 2019 zijn twee studies gestart om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van Oncokompas te bepalen onder patiënten met ongeneeslijke kanker en hun partners. Eind 2020 is de dataverzameling van deze studies afgerond. Momenteel worden de resultaten van de studies geanalyseerd. 

Ontwikkeling LearnPAL

Bij de ontwikkeling van LearnPAL is samengewerkt met de VUmc Academie en gebruikt gemaakt van het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg, het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en gesprekken met experts op verschillende gebieden, zoals verpleegkundigen en onderwijskundigen. Ook is er met behulp van een vragenlijst een inventarisatie gedaan onder psychologiestudenten om hun houding ten opzichte van e-learning over palliatieve zorg in kaart te brengen. Inhoudelijk sluit LearnPAL nauw aan bij Oncokompas en drie masterstudenten Psychologie hebben als onderdeel van hun afstuderen een bijdrage geleverd aan LearnPAL. LearnPAL zal ondergebracht worden binnen het O2PZ project.

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact