Patiënten- en naastenparticipatie

De inbreng van patiënten en naasten is essentieel in alle activiteiten van Ligare. Het betrekken en benutten van de expertise van patiënten en naasten kan op verschillende niveaus; van informeren tot (mee)beslissen. Samen met Zorgbelang, belangenorganisatie voor patiënten en naasten, is Ligare patiënten- en naastenparticipatie aan het vormgeven zowel in de structuur van Ligare en de projecten als ook in het zorgproces en de onderzoeken.

Samen Zorgbelang en betrokken projectleiders wordt binnen Ligare gewerkt aan de gewenste participatie van patiënten en naasten.  Ligare is  er om het welbevinden van patiënten en hun naasten in stand te houden, dan wel te verbeteren. Daarom moet hun stem gehoord worden. Op verschillende manier wordt patiënten- en naastenparticipatie gerealiseerd.

Klankbordgroep

De inbreng van patiënten binnen het eerst Ligare project wordt mede ingevuld door de centrale klankbordgroep. Zorgbelang begeleidt de klankbordgroep.  De klankbordgroep komt op 20 juni weer samen.

Raadpleging

In zomer 2015 heeft Zorgbelang  de eerste Ligare patiënten- en naastenraadpleging uitgevoerd. Jaarlijks wordt een raadpleging gehouden. De uitkomsten zijn essentieel voor de ontwikkelingen binnen Ligare.

Patientenpartipatie versterken

Samen met consortium Zuid gaan wij binnen het project markering en proactieve zorgplanning patientenparticipatie vernieuwend vormgeven.

Palliantie

Ook binnen Palliantie worden patiënten- en naasten betrokken. Onder andere in de beoordeling van projecten.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten