Multidimensionele aanpak van klachten

In 2017 is het MuSt-PC project gestart: ‘A Multidimensional Strategy to improve quality of life of patients with multiple symptoms and Palliative Care needs: The MuSt-PC.’ Dit landelijke, vierjarige project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten ondersteunt bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte. De huidige richtlijnen voor palliatieve zorg gaan vooral over enkelvoudige klachten. Patiënten met een levensbedreigende ziekte hebben echter vaak last van meerdere klachten in meer dan één dimensie (de fysieke, psychische, sociale en/of de existentiële dimensie).

Meetweken

In september en november 2018 hebben de meetweken plaatsgevonden. Tijdens de meetweken werden patiënten in de palliatieve fase benaderd om een vragenlijst in te vullen over symptoomlast en kwaliteit van leven (het Utrecht Symptoom Dagboek (USD). Eventueel konden patiënten ook op vijf stellingen op sociaal en existentiële vlak antwoord geven (USD – 4 dimensioneel (USD-4D)). Deze meetweken hadden als doel om inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen klachten in de verschillende dimensies van de palliatieve fase. Deze informatie zal gebruikt worden om multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten te ontwikkelen, waarmee de klachtenlast in de palliatieve fase efficiënter verlicht kan worden.

Meer informatie over de meetweken vindt u op https://www.must-pc.nl/

Contact

Heeft u vragen over het project? Neemt u dan contact op met de arts-onderzoekers voor dit project: Bart de Heij en Lotte van der Stap via info@must-pc.nl of de project manager.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten