Thema's

Ligare richt zich momenteel op de volgende thema’s:

  • Markering en proactieve zorgplanning
  • Patiënten- en naastenparticipatie
  • Multidimensionele aanpak van klachten

Samen met zorgverleners en patiënten wordt bepaald welke thema’s het meest relevant zijn. Het blijft echter niet alleen bij deze activiteiten, ‘verbinden’ is een werkwoord en vraagt dus om continue aandacht en prioritering.

In het submenu vind je meer infomratie over de verschilende thema's.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten