Website voor netwerkcoördinatoren online

Nieuws Netwerkcoördinatoren 12 november 2023

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) steunt de PaTz-werkwijze om de proactieve palliatieve zorg in de 1ste lijn te versterken. De PaTz-werkwijze heeft tot doel de kwaliteit van palliatieve zorg thuis te verbeteren en is bewezen effectief en wordt gewaardeerd door zorgprofessionals. Door samen te werken aan vroegtijdig geplande zorg op de juiste plek kan worden voorkomen dat palliatieve zorg verwordt tot crisismanagement.

Het team Proactieve Zorgplanning van het NPPZ II werkt nauw samen met stichting PaTz. Samen ondersteunen zij de PaTz-ambassadeurs, die regionaal de PaTz-werkwijze uitdragen en PaTz-groepen helpen opstarten. Door met PaTz-ambassadeurs, netwerkcoördinatoren en andere partners in de regio samen te werken in een regionale ‘trekkersgroep PaTz’, kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen worden geënthousiasmeerd en geholpen bij het opstarten van een PaTz-groep. Doordat startende PaTz-groepen in aanmerking komen voor een startpakket, wordt het aantrekkelijk om nu met een PaTz-groep te starten. 

Over PaTz: palliatieve zorg thuis

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz-groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een PaTz-ambassadeur in jouw regio of mail naar info@patz.nu

Contact
Vragen of tips?
Neem contact met ons op via onderstaande knop