Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 31 maart 2023

De eerste van een serie webinars ;

Palliatieve zorg bij COPD op 4 april

Op dinsdagavond 4 april verzorgen longarts Anne-Marije Buiter en verpleegkundig specialist Danielle Wester een leerzaam avondwebinar over "Palliatieve zorg bij COPD". Nadruk ligt op advance care planning en de symptoombestrijding op alle domeinen van de palliatieve zorg. Dit webinar is behalve voor zorgverleners ook geschikt voor patiënten en overige geïnteresseerden. Meer over Palliatieve zorg bij COPD en dit webinar vindt u via deze link

website en webinars Carend

Een aantal thema's van geaccrediteerde webinars de komende tijd:

Palliatieve zorg bij hartfalen, 11 april
Delier in de palliatieve fase  18 april
Angst en depressie in de palliatieve fase, 25 april

Vaststellen van de dood en schouwen schouwen van het lichaam, 2 mei
Begeleiden van stoppen met eten en drinken, 23 mei

 

 

 

Contact