Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 28 februari 2024

Webinar Oog voor naasten - Agora; aanmelden kan hier

Naasten die leven met iemand met een ongeneeslijke ziekte, zoals Parkinson, zullen zichzelf niet zo snel ‘mantelzorger’ noemen: ze zijn immers partner van… Maar ze hebben wel te maken met een veranderende relatie en psychische en sociale gevolgen van de voortschrijdende ziekte, verlies en rouw, maar ook met drempels om zorg en hulp in te schakelen.

In deze webinar gaan we samen met Coby Pronk van de Parkinsonvereniging en Marcella Tam van het project Oog voor Naasten in op thema’s die naasten bezig houden. De film ‘Leven met Parkinson, het verhaal van Peter en Anita, is hierbij een inspiratiebron. Hoe kunnen zorg- en sociaal professionals, vrijwilligers, mantelzorgconsulenten, geestelijk verzorgers en anderen vroegtijdig aandacht geven aan wensen en behoeften van naasten, zoals Anita, en hen daarbij ondersteunen? In de sessie krijg je tips en handvatten aangereikt, en ga je met andere deelnemers in gesprek over wat hun rol is of kan zijn in de ondersteuning van naasten / mantelzorgers.

Voor wie? 
Zorg- en welzijnsprofessionals, zoals thuiszorgmedewerkers, paramedici, POH, vrijwilligers, sociaalwerkers, mantelzorgondersteuners, geestelijk verzorgers, naasten zelf, kortom iedereen die met naasten van mensen in de palliatieve fase te maken krijgt, ongeacht hoe lang deze fase duurt.

Programma
– Welkom en introductie thema en sprekers: Sandrina Sangers namens Agora
– Vijf thema’s waar naasten van mensen met Parkinson mee te maken krijgen, maar die voor veel meer naasten van toepassing zijn:
1. Lichamelijke gevolgen van de ziekte
2. Omgaan met de psychische gevolgen van parkinson
3. De veranderende relatie
4. Zorgen voor jezelf en ander
5. Verlies en rouw
Door Coby Pronk namens Parkinsonvereniging en begeleider van lotgenoten groepen van naasten.
– Uitwisselen van ervaringen in breakout rooms: wat is jouw eigen rol in ondersteuning van naasten? Bij welke van de 5 thema’s?
– Plenair uitwisselen en delen van tips
– Project Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2): Hoe kan je als zorgverlener of zorgorganisatie meer oog voor naasten hebben? Toelichting op de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) toolkit, ontwikkeld in het gelijknamige ZonMw project door het LUMC. Marcella Tam (LUMC), projectleider ON2.

Leerdoelen
Je hebt meer inzicht in de verschillende thema’s die voor naasten relevant zijn als zij steeds meer zorg krijgen voor iemand met een voortschrijdende, ongeneeslijke, ziekte en dus palliatieve zorg. Je krijgt handvatten om ook goede zorg en ondersteuning te bieden aan naasten, als onderdeel van goede palliatieve zorg en mantelzorgondersteuning door het sociaal domein.

Sprekers:
Coby Pronk: Coordinator Parkinson Academie
Marcella Tam: Coördinator Oog voor Naasten en Nabestaanden

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

https://oogvoornaasten.nl/

https://www.parkinson-vereniging.nl/

Aanmelden
Ga naar het event op het channel Paliatieve benadering op 1sociaaldomein. Klik dan op de gele knop ‘Ik ben erbij’!
Heb je al een account? Log dan in. Heb je nog geen account? Registreer je dan gratis!
Je ontvangt de Zoom link de maandag voor de videosessie in je mailbox.

 

Contact