Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 17 maart 2023

Proefbezoekers gevraagd

 

Gesprekken met een filosofisch practicus: het uitvoeren van een denkonderzoek.

 

In het gesprek wordt het denken van de bezoeker onderzocht. Zo’n denkonderzoek start veelal op basis van een ingebracht probleem of vraag.  
De filosofisch practicus is behulpzaam om de vraag te verkennen en dat leidt veelal tot de volgende vraag. Een nieuwe uitnodiging om stil te staan bij de vraag en zeker geen opdracht tot het najagen van een antwoord.

Daarmee wordt al meteen het onderscheid met bijvoorbeeld het oplossingsgerichte gesprek duidelijk. Een oplossing ‘is klaar’/af, terwijl het denken eigenlijk nooit ‘af is’.

 

Wat heb je hieraan?

Je krijgt zicht op hoe je de inhoud van een probleem of vraag bewerkt. Je neemt in feite jezelf de maat in het eigen denken.

De rol van de filosofisch practicus hierbij is het stellen van vragen, het aanwijzen van begrippen, het doorvragen, zodat het denken zo helder mogelijk wordt. We streven naar een manier van denken waarmee je iedere denkbare kwestie, nu en in de toekomst, tegemoet kunt treden.
De voortgang van de gesprekken is een voortgang van vraag naar vraag.

 

 

Praktisch

In het kader van mijn opleiding tot filosofisch practicus bij het ISVW in Leusden zoek ik ‘proefbezoekers’.

De proefbezoeker doet met mij 4 √† 5 bijeenkomsten van zo’n 45 minuten.

De plaats is bij mij thuis, maar kan in overleg ook elders plaatsvinden.

Vooraf is het belangrijk elkaar nog kort telefonisch te spreken om de verwachtingen af te stemmen. En om het eerste gesprek te plannen.

 

https://gildefp.nl/

https://isvw.nl/activiteit/filosofisch-practicus-2024/

 

Gerdie Olde Olthof

E: gerdieoldeolthof@ziggo.nl
M: 06-23451341

 

Contact