Wat hebben we geleerd vanuit eerste golf van de COVID-19 pandemie?

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 maart 2021

“Palliatieve zorg is de zorgdie de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoeningof kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van lichamelijke, psychische, socialeen spirituele aard”.1

Tijdens de COVID-19-pandemiezijn we geconfronteerd met een nieuw ziektebeeld waarvan het verloop onbekend was. We zagen een groep patiënten die vrij plotseling heel ziek werd, maar waarvoor slechts beperkte behandelmogelijkheden voorhanden waren. Het bleek dat opname(op de IC)in het ziekenhuisof beademing niet altijd de juiste zorg op de juiste plaats voor hen was. En het was bij deze patiënten vaak onvoorspelbaar wie bleef leven en wie overleed. Dit maakte het belang van palliatieve zorg tijdens deze pandemie duidelijk.Een groep deskundigen uit de regio heeft tijdens een bijeenkomst ‘Palliatieve zorg in relatie tot COVID-19’ geleerde lessen verzameld uit deze moeilijke periode. Deze lessen delen we graag.

Klik hier voor het document!

Contact