Visionair netwerkzorg neemt afscheid

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 maart 2021

Dick Herfst, voorzitter Raad van Bestuur ZZGzorggroep heeft woensdag 22 mei met een gevarieerd symposium afscheid genomen van de zorggroep en van alle samenwerkingspartners.

Dick Herfst ontvangt het “Eredoctoraat in de Consortiumkunde”! V.l.n.r. Prof. Dr. Marcel Olde Rickert,  Prof. Dr. Theo Voorn, “Promovendus” Dick Herfst  en  Prof. Dr. Kris Vissers

Bruggen bouwen

Het thema van de middag was ‘Bruggen bouwen’ en daarmee muren slechten in het belang van de burger in de regio. Aan het woord kwamen een vertegenwoordiging vanuit cliënten en ketenpartners. De middag was een mooie afspiegeling van de vele bruggen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, maar ook van het belang dat alle aanwezigen eraan hechten om deze bruggen goed te onderhouden en verder uit te breiden.

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland

Dick Herfst heeft zich onder andere actief ingezet voor de (door)ontwikkeling van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. Nadat het Integraal Kankercentrum Oost (IKO) na de fusie opging in het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) was Dick een van de initiatiefnemers van de nieuwe netwerkaanpak en structuur welke is verwoord in de visie “Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland; een continuüm van vertrouwen”, uit 2013). Met als doel samenhangende en ongedeelde palliatieve zorg  te organiseren rondom patiënten en naasten die behoefte hebben aan palliatieve zorg door het opzetten van een goed werkend netwerk van hulpverleners en ondersteuners. Tijdens de bijeenkomst bedankte mw. Toke Piket, de huidige voorzitter van het netwerk, Dick voor zijn gedeelde visie op netwerkzorg en in het bijzonder zijn bijdrage aan het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland.

Decoratie  ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’

Dick kreeg uit handen van Lex Roolvink, burgemeester van de gemeente Grave de onderscheiding voor het leggen van vele verbindingen tussen mensen en organisaties. Denk hierbij aan zijn inzet voor de beroepsgroep Wijkverpleging (NWG), Netwerk 100, Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland, Consortium Palliatieve zorg Zuid Oost, ParkinsonNet, NOEL, samenwerking ziekenhuizen, burger- en cliëntvertegenwoordiging en het ondersteunen en aanjagen van innovaties.

Contact