uitkomsten praktijkonderzoek HBO-V studenten HAN

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 08 april 2022

3 groepjes van 4 studenten in het laatste jaar van hun studie HBO-V deden voor afsluiting van hun opleiding praktijkonderzoek. Onderzoeken werden opgezet rondom de handreiking palliatieve zorg wijkverpleging met als vraagstelling;

Hoe werkt de wijkverpleging in Zuid Gelderland aan: Herkennen van palliatieve fase en indicatiestelling ? Proactieve zorgplanning en informatievoorziening?

Hoe is het gesteld met de competenties t.a.v. palliatieve zorg bij wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden in Zuid Gelderland? Wat zijn hun ervaringen t.a.v. benodigde kennis en vaardigheden?

Hoe is het gesteld met de competenties t.a.v. palliatieve zorg bij wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden in Zuid Gelderland? Hoe schatten ze zelf hun competenties in op basis van een gevalideerde competentie-meetschaal?

Het resultaat ? bekijk de kennisclips die studenten maakten n.a.v. hun onderzoek. Uitkomsten kunnen meegenomen worden bij alle uitkomsten van zelfevaluaties palliatieve zorg waar netwerkorganisaties mee bezig zijn.

Ervaring-competenties-zorgprofessionals-in-de-wijk_1

Kennisclip-praktijkonderzoek-palliatieve-zorg-thuis-(1)

VIDEO-2022-01-14-11-48-29

 

Contact