Tijdelijke zorgpauze Nijmeegse mantelzorgers

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 maart 2021

Mantelzorgers hebben weleens het gevoel dat het ze allemaal teveel wordt. Ze hebben geen tijd meer voor zichzelf. Om het vol te kunnen houden is het belangrijk dat een mantelzorger ook voor zichzelf zorgt en zo nu en dan even pauze te nemen van de zorg. Dit kan vaak alleen als iemand een mantelzorger vervangt en de zorg tijdelijk overneemt, de zogenaamde respijtzorg. 

Woont de (de mantelzorger) √©n de persoon voor wie hij of zij zorgt in de Gemeente Nijmegen? Dan kan de mantelzorger zichzelf aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen.
Als professional kun je een mantelzorger attenderen op deze regeling. Vervolgens kan de mantelzorger zichzelf hiervoor aanmelden. Na een telefonische intake met de mantelzorgconsulent wordt duidelijk of de respijtzorgregeling toegekend wordt. Bij toekenning door Mantelzorg Nijmegen wordt de respijtzorg geleverd doot Home Instead. Verspreid over 6 maanden is een medewerker van Home Instead kostenloos 52 uur in te zetten voor zorg- of ondersteuningstaken.

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij Mantelzorg Nijmegen.

Bellen kan naar 024-3650150. De telefoniste noteert de gegevens, waarna een mantelzorgconsulent van Mantelzorg Nijmegen uiterlijk de daaropvolgende vrijdag contact opneemt.  

E-mailen kan naar info@mantelzorg-nijmegen.nl Vermeld in het e-mailbericht voorletters, achternaam en telefoonnummer. Een mantelzorgconsulent van Mantelzorg Nijmegen neemt uiterlijk de daaropvolgende vrijdag contact op.  

Contact