Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 23 augustus 2022

Via telemonitoring (het gebruik van een app op bv. de telefoon ) kan een patiënt thuis gevolgd worden in zijn situatie tijdens of na behandeling in het ziekenhuis/ bij een chronische aandoening als COPD, oncologie
Door op deze wijze te monitoren wordt tijdig verandering in de gezondheidssituatie zichtbaar, waarop kan worden geanticipeerd. Hiermee is de patiënt zelf in de lead en wordt via gegevens die de patiënt zelf invult gevolgd door een zorgverlener. Bij tijdige signalering van gezondheidsverandering  is het mogelijk behandeling en zorg bij te stellen, waardoor de juiste zorg op de juiste plaats kan worden geboden.

2 goede voorbeelden in de regio.

Thuismonitoring vitaal | CWZ Nijmegen / Thuismonitoring longkanker | CWZ Nijmegen

MonitAir voorspelt longaanvallen en geeft advies - Monitair

monitair in kamerbrief Ernst Kuiper

Contact