https://www.besiendershuis.com/suffering-matters-2021-1

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 25 augustus 2021

Iedereen heeft onherroepelijk pijn in zijn of haar leven. Dat is het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden. Pijn is zowel hyperpersoonlijk als universeel; iedereen heeft het op een zeker moment in het leven, en toch weet alleen JIJ hoeveel pijn je voelt. Praten over lijden doen we liever niet, en we weten vaak ook niet goed hoe we iemand met pijn kunnen troosten. In het voorjaar van 2020 had Suffering Matters plaats moeten vinden, een festival over pijn en lijden. Daarnaast komt er een Suffering Matters magazine en een podcast.

In de kerk zijn monumentale kunstinstallaties te zien van kunstenaars Keiko Sato, Martijn Schinkel en Rob Sweere, die fysieke, mentale en maatschappelijke pijn in beeld brengen. Aan de kunst de taak om ons perspectief op pijn te veranderen of een gesprek erover te openen. Om de pijn even iets beter te kunnen dragen.

In het Suffering Matters magazine wordt er vanuit verschillende perspectieven, zoals geneeskunde, kunst, religie, muziek en geschiedenis, ingegaan op aspecten van het grote thema lijden. Het biedt kennis, inzicht en troost in woord en beeld.

Contact