Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies van een kind en het gezin

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 maart 2021

Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om gezinnen financieel te ondersteunen wanneer zij behoefte hebben aan begeleiding door een geestelijk verzorger of een rouw- en verliesbegeleider. Deze animatie geeft alle informatie met betrekking tot deze subsidie.

Klik hier voor de animatie!

Contact