Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 juni 2022

Nieuw onderzoek van PatiĆ«ntenfederatie Nederland en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) onder 1165 mensen uit het Zorgpanel* laat zien dat de helft van de ondervraagden nog geen gesprek heeft gehad over de laatste levensfase met hun zorgverlener. Ze vinden het onderwerp te moeilijk, niet urgent genoeg of ze wachten tot de zorgverlener erover begint. 68% van de mensen die wel een gesprek hebben gehad, vinden dat het geholpen heeft. volledig rapport praten over het levenseinde 2022

Contact