Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 19 januari 2023

Over ons (zorginmijnwijk.nl)

Wie zijn wij?
Zorg in mijn Wijk is een initiatief van acht zorgorganisaties* die actief zijn in de regio Nijmegen en West Maas en Waal. Zij hebben gezamenlijk de eerste stap gezet om te werken aan één herkenbare toegang tot wijkverpleging. Dat doen ze vanuit de overtuiging dat dit de manier is om cliënten de wijkverpleging te kunnen geven die nodig is.

Eén centrale entree
De vraag naar zorg groeit harder dan de capaciteit van de wijkverpleging. Het gevolg is dat er meer zorg met minder mensen moet worden geboden. Dat kan alleen als de zorg efficiënter is georganiseerd. Dat begint bij de start van de zorgvraag. Door de centrale entree van Zorg in mijn Wijk worden zorgvragen in onderling overleg én rekening houdend met de expertise, bezetting en reistijd van zorgmedewerkers opgepakt. Dat vergroot de mogelijkheden tot zorg, verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier. Daarnaast ontzorgt Zorg in mijn Wijk ook de aanvrager van zorg die voortaan op één plek terecht kan en tegelijkertijd meerdere organisaties bereikt.

Onze ambitie
Zorg in mijn Wijk start als een pilot in drie gebieden: Nijmegen Dukenburg en de gemeenten Druten en West Maas en Waal. Op die manier wordt geleerd en ervaring opgedaan in een overzichtelijke omgeving, zowel in de stad als in landelijk gebied. Bij gebleken succes zal het centrale aanmeldpunt van Zorg in mijn Wijk beschikbaar komen in de overige wijken en dorpen van de regio Nijmegen. Daarbij worden alle gecontracteerde aanbieders in de wijkverpleging uitgenodigd om aan te sluiten. Zorg in mijn Wijk is toegankelijk, gemakkelijk en overzichtelijk. Voor een herkenbare wijkverpleging in de regio Nijmegen. 

 

 

 

Contact