Oproep voor sessievoorstellen voor het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 maart 2021

Sessievoorstellen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april a.s.
U stuurt uw sessievoorstel naar info@palliactief.nl   

Uiterlijk 1 mei is bekend welke voorstellen zijn geselecteerd door de programmacommissie. Meer informatie en het formulier waarmee voorstellen kunnen worden ingediend is te vinden op: https://evenementen.palliactief.nl/Evenementen/8e-nationaal-congres-Palliatieve-Zorg/Indienen-sessievoorstellen

Contact