Onderzoek samengaan Bijna Thuis Huis en VPTZ in Maas en Waal.

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 maart 2021

De besturen van het Bijna Thuis Huis Maas en Waal en de VPTZ Land van Maas en Waal hebben besloten te onderzoeken of een fusie tussen beide stichtingen haalbaar is.

Het Bijna Thuis Huis/ Hospice te Druten is een plek waar zieke mensen met een levensverwachting van niet langer dan 3 maanden die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen blijven, in een huiselijke warme sfeer afscheid kunnen nemen van hun leven. De VPTZ Land van Maas en Waal verleent bij de mensen thuis ondersteuning in de laatste levensfase door het gedeeltelijk overnemen van de thuis wake, overdag maar ook gedurende de nacht als dat nodig is.

Beide besturen vinden het belangrijk om één ingang te krijgen voor vragen over ondersteuning die mensen nodig kunnen hebben tijdens hun laatste fase van het leven.  Één ingang is ook belangrijk voor huisartsen, thuiszorgorganisaties en transferpunten waar gekeken wordt wat de beste oplossing is voor mensen die dit betreft.

Het onderzoek zal in januari 2019 starten waarbij beide besturen zorgvuldigheid belangrijker vinden dan snelheid.

Contact