Meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener?

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 20 april 2021

Het platform (Ont)regel de Zorg biedt een overzicht en helderheid over te schrappen en geschrapte regels in het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bekijk de hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden om ook zelf aan de slag te gaan met (ont)regelen.

Klik hier voor de website!

Contact