Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 03 juni 2022

Van 3 tot en met 6 oktober 2022 vindt wederom de Masterclass Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve zorg plaats.

Deze multidisciplinaire masterclass wordt al vele jaren en met groot succes gegeven en is een samenwerking tussen FiniVita/Leerhuizen Palliatieve Zorg, AGORA, Zuyderland en de Universiteit van Humanistiek.


Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning en begeleiding van zingeving / spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers. 

Het programma is ook gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk, naar directe collega's en naar de gehele organisatie.

 

In bijgevoegde flyer is meer informatie over de masterclass te vinden. Ook kosten, locatie,  docenten en route naar aanmelding staan hierin vermeld. 

flyer-MC-Zingeving-en-spiritualiteit-2022

Contact