Jaarbericht Fibula 2016

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 11 maart 2021

Het jaarbericht van Fibula is verschenen. Het jaar 2016 stond voor Fibula in het teken van verbinden, samenwerken en bouwen. In het jaarbericht geven zij u een beeld van de activiteiten die er in 2016 ontplooid zijn.
Het jaarbericht kunt u lezen door te klikken op de volgende link: Jaarbericht 2016

Contact