Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 03 februari 2023

2 februari namen Johanna en Els op het  11e Amsterdam SymposiumWebopname_3-2-2023_93521_palliatievezorgcopd-nl.jpeg
Palliatieve zorg de Impact jaarprijs in ontvangst voor de ontwikkelde
toolbox passende palliatieve zorg bij COPD.

De informatie van deze toolbox is opgedeeld in zes elementen: Markeren, Proactieve zorgplanning, Multidimensionaal assessment, Symptoommanagement, Coördinatie&continuïteit en Stervensfase en nazorg. 

Toolbox - Palliatievezorg bij copd (palliatievezorgcopd.nl)
Minister Helder ontvangt Toolbox Palliatieve Zorg - Long Alliantie Nederland

 

1675366484079-toolbox-passende-zorg-copd-(1).jpg

 

Longalliantie.nl; Geplaatst op januari 31, 2023                                                                        

Minister Conny Helder en een delegatie van de Long Alliantie Nederland hebben gesproken over het belang van het Integraal Zorgakkoord en de rol van de leden van de LAN bij het versterken van de palliatieve zorg voor mensen met COPD. Dit als goed voorbeeld van passende zorg dat het #IZA wil stimuleren.

De LAN heeft de bereidheid uitgesproken de schouders te zetten onder verdere implementatie van de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname, die betrekking heeft op ziekenhuisopnamen én palliatieve zorg bij COPD. Vervolgens is de toolbox ‘Passende palliatieve zorg bij COPD’ aangeboden aan de Minister.

In Nederland hebben circa 600.000 mensen #COPD, zijn er jaarlijks rond de 20.000 ziekenhuisopnamen als gevolg van longaanvallen en sterven circa 7.000 mensen primair aan COPD. Dit zorgt voor leed, verlies van kwaliteit van leven, druk op zorgverleners en zorgkosten.

De LAN heeft het zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname ontwikkeld (www.longaanval.nl). Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat werken met het zorgpad bijdraagt aan betere kwaliteit van leven van patiënten, meer werkgeluk van zorgverleners en reductie van ziekenhuisopnamen.

Bij het toepassen van dit zorgpad ontstond het vermoeden dat veel mensen die met een longaanval in het ziekenhuis worden opgenomen, in de palliatieve fase zitten en krijgen daarvoor niet de passende zorg die daarvoor nodig is. Het herkennen en markeren van de palliatieve fase bij COPD is niet eenvoudig, net als het tijdig en proactief in gesprek gaan over toekomstige zorg, behandelwensen en behandelgrenzen en over einde-leven-vraagstukken. Met een subsidie van #ZonMw is daarom gewerkt aan het markeren van de palliatieve fase bij COPD en het verbeteren van proactieve palliatieve zorg voor mensen met ernstige COPD en hun naasten.   Hiervoor is onder andere de online toolbox ‘Passende palliatieve zorg bij COPD’ ontwikkeld. De toolbox is te vinden op www.palliatievezorgcopd.nl en is genomineerd voor de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2023; een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Amsterdam UMC. 

 

 

 

Contact