Het mantelzorgcompliment

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland


De gemeente Nijmegen geeft Nijmeegse zorgvragers de gelegenheid om hun mantelzorger te bedanken en hem of haar in het zonnetje te zetten door middel van een blijk van waardering. Deze blijk van waardering heeft in Nijmegen de vorm van een geldbedrag. Dit jaar bedraagt het mantelzorgcompliment € 200,-.
Zorgvragers kunnen het mantelzorgcompliment aanvragen t/m 30 juni. 


Aanvragen

Het mantelzorgcompliment kan
digitaal worden aangevraagd via de website van de gemeente Nijmegen. Mocht dit voor de zorgvrager lastig zijn, dan kan het ook per post. Via het tel. 14024 kan een papieren aanvraagformulier worden aangevraagd. Heeft de zorgvrager moeite met het invullen van het aanvraagformulier, dan kan hij/zij hulp vragen bij de Stips. Hiervoor dient hij/zij wel eerst een afspraak te maken.

Wij stellen het op prijs wanneer je dit bericht verspreidt onder je cliënten,
zorgvragers en/of mantelzorgers.


Met vriendelijke groet,

Marie Louise van der Ploeg, Jehzira Huwaë en Hester Siemons
Mantelzorgconsulenten van Mantelzorg Nijmegen

Contact