Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 11 maart 2021

Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie

Hierbij zullen (wijk-)verpleegkundigen worden getraind in palliatieve zorg waarmee het gesprek tussen huisartsen en palliatieve patiĆ«nten kan worden gefaciliteerd.
Radboudumc en HAN werken hierin samen met Zorgbelang, de ZZG zorggroep en de huisartsen. Het project wordt breed gedragen binnen het consortium PalZO en gefinancierd door ZonMw (Palliantie project). De looptijd van het project: mei 2018 tot mei 2021.
Voor informatie terecht bij: Jeroen Hasselaar (Radboudumc); Rob van der Sande (HAN)

Contact