COVID crisis; Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 10 maart 2021

Deze periode (wereldwijde uitbraak COVID-19) is uniek en ingrijpend op vele fronten en kan stress opleveren om verschillende redenen. Er kunnen zorgen en stress ontstaan door het werk, maar ook in de thuissituatie of beiden. Velen komen terecht in onbekende en onvoorspelbare situaties. Misschien moet je werk doen waar je niet (volledig) voor bent opgeleid of word je overvraagd door de situatie.

Vergelijk deze periode met een marathon. Landurig en inzetbaar blijven is essentieel. Zorg voor jezelf en anderen (zelfhulp kameradenhulp) is daarin onmisbaar om ook voor de patiĆ«nten te kunnen blijven zorgen.

Informatie

Vraag om informatie bij je leidinggevende en ervaren collega’s. Probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden op wat je tegen kan komen. Er is veel onzeker, onbekend en onvoorspelbaar. Probeer ondanks dat realistische scenario’s te onderkennen en overleg hoe je jezelf en elkaar daarop kan voorbereiden. Verwachtingsmanagement is belangrijk. Vraag om informatie en updates om je verwachtingen te checken en eventueel bij te stellen.

Klik hier voor meer tips en adviezen van het Ministerie van Defensie!

Contact