Boekje "Meetinstrumenten in de palliatieve zorg"

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 11 maart 2021

Het 'Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland' en het boekje 'Meetinstrumenten in de palliatieve zorg'.

Bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, dat op 3 oktober 2017 is gelanceerd hoort ook het boekje 'Meetinstrumenten in de palliatieve zorg'. Het boekje, uitgebracht door IKNL, geeft een overzicht van de
meetinstrumenten die kunnen worden ingezet bij patiënten in de palliatieve fase en hun
naasten.
Op Pallialine - bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - zijn alle meetinstrumenten digitaal terug te vinden onder de betreffende domeinen, met daarbij een beschrijving die duidelijk maakt op welk moment, met welk doel en door wie het meetinstrument kan worden ingezet. Een meetinstrument kan helpen bij het signaleren, vervolgen en gericht verkennen van behoeften, symptomen en problemen. ln de praktijk is het nog lang niet altijd zo dat patiënten

in de palliatieve fase deze symptomen spontaan uiten. Ook onderschatten zorgverleners symptomen, waardoor ze nog wel eens niet of te laat herkend worden. De inzet van meetinstrumenten kan dan waardevol zijn.
“Met Meetinstrumenten in de palliatieve zorg” is een handreiking bieden voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt.
Het boekje is bedoeld voor diegenen die graag papier in de hand willen hebben. Het biedt naast de beschrijvingen ook een toelichting op de juiste inzet van meetinstrumenten en een overzicht waarin alle meetinstrumenten in één blik zichtbaar worden.

Het boekje is ook te downloaden vanaf https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg

Contact