Nieuwsbrief NPZZG

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 06 januari 2022

De eerste nieuwsbrief van 2022 staat in het teken van geestelijke zorg in brede zin van het woord.  Compassie, eigen kompas, veerkracht en geestkracht, zien wie die ander is en wat die ander vraagt en jezelf zien en zorg voor jezelf en elkaar, cliĆ«nten en mantelzorgers.

veel leesplezier.

 

1e Nieuwsbrief NPZZG 2022

Contact