Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 24 januari 2023

13e scholing palliatieve zorg intuïtie, wijsheid, wetenschap

 

DOELGROEPEN
De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase. Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben, zoals professionals werkzaam in pijnteams en de medische oncologie, van harte welkom.

LOCATIE
De scholing vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN en het VSR. INSCHRIJVEN / BETALEN De kosten voor deelname bedragen € 155,-. Je kunt je inschrijven en je betaling regelen via www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg Op deze scholing zijn de algemene voorwaarden van de Radboudumc Health Academy van toepassing.

CONTACT
Radboudumc Health Academy Karlijn De la Haye T 06 29 66 92 98 E Karlijn.delahaye@radboudumc.nl

 

221213-Folder-13de-Scholing-Palliatieve-zorg-10-05-23-(met-toelichting-onderdelen)

Contact