Nieuws

In gesprek over levensvragen?
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 20-04-2021
Wat als dit netwerk ontbreekt of voor u niet de beste plek is? Dan is het mogelijk om kosteloos in gesprek te gaan met een geestelijk verzorger van ZinPlus
Meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener?
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 20-04-2021
Het platform (Ont)regel de Zorg biedt een overzicht en helderheid over te schrappen en geschrapte regels in het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid.
Jaarbericht Fibula 2016
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
Het jaarbericht van Fibula is verschenen. Het jaar 2016 stond voor Fibula in het teken van verbinden, samenwerken en bouwen.
Geslaagd congres NPZZG
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
Tijdens het congres, op 13 juni 2017, is er stilgestaan, gediscussiëerd en gedacht over veel uiteenlopende onderwerpen. Van cruciale momenten in de palliatieve zorg, het project Farmabuddy en de vraag of men wel eens iets onbetaalbaars heeft gedaan voor een ander.
Amalia kinderziekenhuis heeft een kinder comfort team
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
Een Kinder Comfort Team is een multidisciplinair team  dat streeft naar het realiseren van optimale palliatieve zorg en kwaliteit van leven voor alle kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening en hun gezin.
Thuisondersteuning Laatste Levensfase Nijmegen (Toll project)
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
Hospice Bethlehem, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nijmegen (VPTZ) en Stichting Vrienden Hospice Bethlehem zijn een samenwerking gestart om deze mantelzorgers beter en eerder te ondersteunen.
Boekje "Meetinstrumenten in de palliatieve zorg"
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
Het 'Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland' en het boekje 'Meetinstrumenten in de palliatieve zorg'.
Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
ZonMw financierde het onderzoek in de periode april 2016 tot juni 2018. Het onderzoek richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten.
Zelfevaluatie op basis van het kwaliteitskader
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
Voortdurende evaluatie en verbetering van zorg zijn principes van kwaliteitsmanagement.
Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid
Nieuws Netwerk Zuid-Gelderland geplaatst op 11-03-2021
Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie
Contact