Update vanuit PZNL over Maatschappelijke Bewustwording

Nieuws NPZ Rivierengebied 16 februari 2024

Over mijn lijk

Op Overpalliatievezorg.nl en social media trekt de blogreeks over het tv-programma Over Mijn Lijk veel aandacht. Wil je de blogs lezen? Kijk dan op Overpalliatievezorg.nl/Over mijn lijk. En tenslotte zit de eindevaluatie van de recente campagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’ eraan te komen. In de volgende PartnerUpdate zullen we daarbij stilstaan.

Voor meer informatie kun je terecht bij programmacoördinator Karen van Reenen per mail

Landelijk Afstemmingsoverleg

Op 23 januari jl. stond in het eerste afstemmingsoverleg voor communicatieadviseurs van landelijke partners een presentatie van Sarah Gagestein van Bureau Taalstrategie over framing centraal. Aanleiding hiervoor was het Taalhandboek palliatieve zorg, dat als uitvloeisel van het onderzoek dat Sarah voor het NPPZ II uitvoerde naar framing van palliatieve zorg is ontwikkeld. Het handboek wordt binnenkort in een praktische vorm uitgebracht.

Wil je vanuit jouw landelijke organisatie aansluiten bij het volgende afstemmingsoverleg op 7 maart a.s.? Het overleg is bedoeld voor communicatieadviseurs of beleidsmakers met communicatie in hun portefeuille. Meld je dan aan bij Cornelis Vlot.

Diversen februari

Op dinsdag 13 februari jl. kwamen zestien stakeholders in Utrecht bij elkaar. Gastspreker Kasper Klaarenbeek agendeerde het belang van aandacht voor mannen op vlak van psycho sociale hulpverlening in de palliatieve fase. En Ellen van Son van de Vereniging leven met dood presenteerde een casus over het bereiken van jongeren met de rouwchat. De workshops gingen over samen campagnevoeren, eenheid van taal en gezamenlijke agendering.

Verder start op 23 februari a.s. de tweede ronde van de Stimuleringsregeling Bijeenkomsten Maatschappelijke Bewustwording. Netwerken Palliatieve Zorg, zorginstellingen en andere organisaties kunnen een bijdrage vragen voor de organisatie van een publieksbijeenkomst over palliatieve zorg.

Meer informatie daarover volgt op Palliaweb.

Contact en nieuwsbrief