Update vanuit Digitale Gegevensuitwisseling

Nieuws NPZ Rivierengebied 08 februari 2024

Samenwerking tussen regio's 

Afgelopen maand deelden we in een online bijeenkomst samen met (zorg)professionals vanuit verschillende regio’s en medewerkers die zich vanuit het NPPZ II en het project Proactief Gegevens delen (IKNL) bezighouden met digitale gegevensuitwisseling, inzichten en ervaringen rond het uitwisselen van Proactieve Zorgplanning (PZP)-gegevens. 

Aanleiding voor de bijeenkomst was een berichtenuitwisseling op het netwerkplatform Basecamp over het benaderen van leveranciers met vragen over het registeren en delen van PZP-gegevens. Tijdens de bijeenkomst bleek er behoefte om hierin samen op te trekken en tot een gezamenlijke vraag te komen die we bij leveranciers kunnen neerleggen. Ook willen de deelnemers graag van elkaar leren over hoe de registratie en uitwisseling in de verschillende regio's plaatsvindt.  

In een vervolg willen we de samenwerking verder concretiseren ten aanzien van: 

  • Hoe gaan we ons richting leveranciers opstellen? 
  • Wat is de vraag die we aan leveranciers gaan stellen?  
  • Hoe gaan we hierin samen optrekken? 

Ben jij ook betrokken bij palliatieve zorg en proactieve zorgplanning en zou je willen meedenken over het verbeteren van de registratie en uitwisseling van PZP-gegevens? Laat het weten via nppzii@pznl.nl en je ontvangt een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. 

Landelijke ontwikkelingen

Op 22 januari 2024 hebben de ondertekenaars van het Integraal Zorgakkoord (IZA) het Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend. Dit akkoord laat zien dat het zorgveld opvolging wil geven aan de IZA-afspraken rond gegevensuitwisseling. Het Uitvoeringsakkoord is een aanscherping van de eerdere afspraken en gaat vooral over de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid. 

Per sector moet uiterlijk binnen een half jaar duidelijkheid bestaan over de impact van de gemaakte afspraken en een planning voor de nadere uitwerking. Dit is een forse opgave voor alle sectoren, maar belangrijk om ook de palliatieve (netwerk)zorg goed te kunnen ondersteunen. De gezamenlijke ontwikkeling van CumuluZ speelt specifiek voor de ontwikkeling van netwerkzorg een belangrijke rol. 

Voor meer informatie kun je terecht bij projectleider Samantha Profijt 

Contact en nieuwsbrief