Themaboekje over mantelzorg

Nieuws NPZ Rivierengebied 21 juli 2021

Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?

Wat als je zorg voor iemand die ernstig ziek is? is het Pal voor u-themaboekje over mantelzorg voor mensen in de laatste levensfase. In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mensen gemiddeld 25 uur per week voor iemand in de palliatieve fase, die begint zodra duidelijk wordt dat de ziekte ongeneeslijk is en iemand niet meer beter kan worden. Als je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt, krijgt jouw zorg een extra lading. Niet alleen wordt de zorg en ondersteuning zwaarder, je wordt ook bijna voortdurend geconfronteerd met afscheid nemen van elkaar. Wat is er allemaal te doen? Wat heb je nodig? Hoe hou je het vol? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in dit themaboekje, inclusief handige tips en nuttige adressen.

Voor de bij het Netwerk Palliatieve zorg Rivierengebied aangesloten organisaties zijn de themaboekjes op te vragen bij hun contactpersoon (deelnemer Expertgroep).

Contact en nieuwsbrief