Weet u wat u wilt?

Nieuws NPZ Rivierengebied 31 augustus 2021

Weet u wat u wilt?

Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kunt u wel invloed hebben door er nu al over na te denken en te praten. 

  • Wat is goed om nu al te regelen voor uw laatste levensfase? 
  • Hoe kijkt u terug op uw leven? 
  • Wat zou u nog willen zeggen of doen? 
  • Wilt u wel of niet gereanimeerd worden? 
  • Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt? 
  • Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is? 
  • Waar wilt u het liefste overlijden? 

Informatiebijeenkomsten 
Hierover nadenken en praten met mensen in uw omgeving is belangrijk. Met uw naasten of uw huisarts. Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft u goede informatie nodig. In het komende jaar worden meer dan 100 publieksbijeenkomsten met o.a. informatie over palliatieve zorg gehouden in het land.  

Houd de agenda in de gaten op de website Weet u wat u wilt?

Filmpje
Er is ook een kort filmpje gemaakt waarin u voorbeelden ziet waarbij het goed is om tijdig te praten over wat u wilt. Zo is bekend wat voor u belangrijk is en houdt u zelf de regie. In de film ziet u zes voorbeelden, zie de website.

De film en een wachtkamerfilmpje zijn vrij te gebruiken voor iedereen. We hopen dat die op veel plaatsen gebruikt wordt en in alle wachtkamers in het land te zien is. 

Contact en nieuwsbrief