Knelpuntenanalyse palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nieuws NPZ Rivierengebied 21 juli 2021

Factsheet

De richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt herzien. Onderdeel van deze herziening is een knelpuntenanalyse. Aan zorgverleners en naasten is gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren. Voor beide groepen is een aparte enquête gemaakt, die zomer 2019 zijn verspreid. De resultaten van deze enquêtes worden gebruikt om te bepalen welke onderdelen in de aangepaste richtlijn aan bod komen.

De belangrijkste resultaten uit de knelpunten enquête zijn samengevat in een factsheet.

De richtlijnenwerkgroep wil de knelpunten zo goed mogelijk adresseren in de herziening van de richtlijn. Deze richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt in de zomer van 2021 verwacht. Mocht je uitgebreidere informatie willen hebben dan kan je contact opnemen met Inge van Trigt.

Contact en nieuwsbrief