Basisscholingen Palliatieve Zorg-inschrijving geopend

Nieuws NPZ Rivierengebied 21 augustus 2023

In opdracht van KWF ontwikkelde het programma Scholing Palliatieve Zorg drie Basisscholingen Palliatieve zorg;

  • een voor verzorgenden
  • een voor verpleegkundigen
  • een voor verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en artsen.

De scholing werd ontwikkeld op basis van bestaand onderwijsmateriaal en in samenwerking met anderen en richt zich op zorgverleners die nog niet eerder een scholing in palliatieve zorg volgden.

Accreditatie is aangevraagd en de scholing is flexibel te volgen, waardoor zorgverleners deze eenvoudig kunnen inpassen in drukke schema's. De scholingen worden incompany en via open inschrijving verspreid door heel het land aangeboden.

Interesse?

De voorinschrijving is nu geopend, want hoewel de exacte data en locaties nog niet bekend zijn, kunnen zorgverleners alvast aangeven dat zij interesse hebben.  Zij worden dan als eerste op de hoogte gebracht van de beschikbare data en locaties in hun regio zodra deze bekend zijn.

Contact en nieuwsbrief