Het belang van interculturele palliatieve zorg

Nieuws NPZ Rivierengebied 23 februari 2024

In de complexe dynamiek van de gezondheidszorg, vooral binnen de palliatieve fase, rijst een essentiële vraag: hoe definiëren we goede zorg? Een vraag die diepgaand resoneert, vooral wanneer we de culturele lens erbij betrekken. Wat in Nederland wordt beschouwd als een hoeksteen van zorg - zoals het gebruik van morfine voor pijnverlichting - kan binnen andere culturen uiteenlopende reacties oproepen.

In een boeiend gesprek wees Mustafa Bulut op dit fundamentele verschil. Terwijl in Nederland het verlichten van lijden een centraal aspect van zorg is, hebben diverse religies - van het christendom tot de islam - verschillende perspectieven hierop. Voor sommige gelovigen is lijden geen te vermijden obstakel, maar eerder een pad naar spirituele groei. Deze nuances maken het voor artsen een uitdaging om de universele roep om lijden te verlichten te verzoenen met de cultureel bepaalde opvattingen van patiënten.
 
Lees het hele interview hier. 

Podcast

Welke rol speelt cultuur in de stervensfase? Hoe kun je als zorgverlener aansluiten bij de wensen van patiënt en familie? Hoe zoek je toenadering?

Een nieuwe aflevering van de Carendpodcast waarin Nick Dekker in gesprek gaat met geestelijk verzorger Mustafa Bulut over rituelen, omgangsnormen en vooroordelen.

Je kunt de aflevering hier vinden.

Op Interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg (pharos.nl) kun je ook praktische hulpmiddelen vinden.

Contact en nieuwsbrief