Evaluatie zorgpad Rivierengebied

Nieuws NPZ Rivierengebied 22 november 2023

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is belangrijk dat deze zorg tijdig, afgestemd en van goede kwaliteit is. Daarom heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierenland het Zorgpad Palliatieve Zorg Rivierenland ontwikkeld.

In de praktijk getest

In het afgelopen half jaar is dit zorgpad in de praktijk getest bij cardiologische patiënten. De pilot is succesvol verlopen. Zorgprofessionals die met patiënten in de palliatieve fase werken, kennen het zorgpad goed en werken ermee. Het leidt tot meer bewustwording en het vaker stellen van de ‘surprise question’. Patiënten waarderen de duidelijkheid en helderheid in de gesprekken.

Ook (zorg)professionals die niet dagelijks, maar wel regelmatig te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase, vinden het zorgpad waardevol. De markeringsfase, waarin de palliatieve fase wordt gemarkeerd, is een belangrijke fase. Hierdoor kunnen zorgverleners tijdig op (potentiële) zorgproblemen anticiperen.

Belangrijk

Het is belangrijk om met de patiënt in gesprek te gaan over vooruitzichten en wensen voor verdere behandeling, begeleiding en zorg. Het zorgpad biedt hiervoor verschillende instrumenten. Uit de evaluatie van de pilot bleek dat in veel gevallen goed geluisterd en gehandeld is vanuit de wensen van de patiënt in de palliatieve fase.

Een aandachtspunt is goede communicatie tussen alle (zorg)professionals en de patiënt. Hoe zorgen we ervoor dat informatie inzichtelijk wordt gedeeld tussen verschillende instellingen? Door de ervaringen in de pilot hebben we inzicht in waar de knelpunten zitten. Daar gaan we mee aan de slag.

Proactieve zorgplanning 

Proactieve zorgplanning is een onmisbaar onderdeel van palliatieve zorg. Tijdig het goede gesprek voeren is heel waardevol, maar blijkt soms lastig in de praktijk. Het hebben van voldoende vaardigheden om deze gesprekken te voeren, is een aandachtspunt. Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied gaat passende scholingen en intervisiegroepen organiseren.

Het goede nieuws is dat meer vakgroepen binnen het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel graag mee willen werken aan een vervolg op de pilot. Dit draagt eraan bij dat we met dit zorgpad als instrument, de palliatieve zorg in Rivierenland verder kunnen verbeteren en patiënten hiermee tijdige, afgestemde palliatieve zorg van goede kwaliteit krijgen.

We zijn er nog niet, maar we zetten grote stappen in de goede richting!

Klik hier om het originele artikel op Mura.nl te lezen

Contact en nieuwsbrief