Evaluatie publieksbijeenkomsten

Nieuws NPZ Rivierengebied 30 november 2023

De dood is een onderwerp waarover veel mensen niet graag nadenken. Toch is het belangrijk om er tijdig over na te denken, zodat je je wensen voor de laatste levensfase kunt regelen. Dit kan je doen door erover te praten met je naasten of de huisarts.

Om je te helpen bij dit gesprek, worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er zijn al twee bijeenkomsten geweest, in Tiel en in Geldermalsen. Beide bijeenkomsten waren helemaal vol en er ontstonden geanimeerde gesprekken. De waardering van bezoekers was erg groot en daarom worden er in het nieuwe jaar weer nieuwe bijeenkomsten gepland.

Aanvullende informatie

De informatiebijeenkomsten worden gegeven door ervaren professionals. Ze geven je informatie over de volgende onderwerpen:

  • Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase?
  • Hoe kijk je terug op jouw leven?
  • Wat zou je nog willen zeggen of doen?
  • Wil je wel of niet gereanimeerd worden?
  • Wie mag voor jou spreken als je dat zelf niet meer kunt?
  • Welke hulp kun je krijgen als het nodig is?

Informatiebijeenkomsten over de laatste levensfase zijn een waardevolle manier om je voor te bereiden op dit belangrijke moment in je leven. Ze geven je de informatie en het vertrouwen om je wensen voor de laatste levensfase te regelen.

Hou de agenda goed in de gaten voor de bijeenkomsten in 2024!

Contact en nieuwsbrief