Chronische zorg buiten de huisartsenpraktijk; Wat is de impact op palliatieve zorg?

Nieuws NPZ Rivierengebied 23 maart 2024

Een recent advies van NHG om chronische zorg buiten de huisartsenpraktijk te organiseren roept belangrijke vragen op, met name over de impact op de palliatieve zorg. Is het duidelijk welke gevolgen deze verandering zou kunnen hebben voor proactieve zorgplanning en de tijdige markering van de palliatieve fase?

Lees hier het artikel over de adviezen van NHG

Het uitbesteden van chronische zorg zou kunnen betekenen dat de vertrouwde eigen huisarts niet langer direct betrokken is. Maar wat betekent dit voor de cruciale timing van het herkennen of het markeren van de palliatieve fase? Zou de betrokkenheid van andere zorgmedewerkers die zich specifiek richten op chronisch zieken juist kunnen leiden tot een betere herkenning en planning?

Wat is de impact op palliatieve zorg?

Het is essentieel dat we deze vragen serieus nemen en de mogelijke gevolgen van deze adviezen overwegen. Is er voldoende oog voor de palliatieve behoeften van patiƫnten wanneer de zorg buiten de huisartsenpraktijk wordt georganiseerd? Of biedt deze verschuiving juist kansen om de palliatieve zorg op een vernieuwende en effectievere manier te benaderen?

Laten we deze ontwikkelingen aangrijpen als een kans om na te denken over hoe we de palliatieve zorg kunnen verbeteren, zelfs in een veranderend zorglandschap. Het is een uitnodiging tot dialoog, reflectie en actie, met als uiteindelijk doel het bieden van de best mogelijke zorg aan mensen in hun laatste levensfase."

Contact en nieuwsbrief