Casuïstiekbespreking "Communicatie en overdracht" (SBARR)

Nieuws NPZ Rivierengebied 08 december 2021

Onlangs zijn er drie mooie casuïstiekbesprekingen gehouden met als thema "Communicatie en overdracht" (SBARR).

In drie bijeenkomsten zijn bijna 50 verpleegkundigen en verzorgenden uit meer dan 10 verschillende organisaties in de regio met elkaar aan de slag gegaan.

Na een heldere inleiding kwam de overdrachtstool aan de orde die in de regio is ontwikkeld. Vervolgens gingen we aan de slag met een casus, dit leverde mooie en levendige gesprekken op.

Uit de evaluatie bleek dat dit leerzame besprekingen waren.

Contact en nieuwsbrief