Zorgorganisaties tekenen regioconvenant Netwerk Palliatieve Zorg Noord en Oost Flevoland

Nieuws Netwerk Noord- en Oost-Flevoland 27 juni 2022

‘Samen werken we aan optimale zorg en ondersteuning’

 

Lelystad - Negen Flevolandse zorgorganisaties ondertekenden dinsdag 10 mei 2022 het regioconvenant Netwerk Palliatieve Zorg Noord en Oost Flevoland. ‘Samen werken we aan optimale zorg en ondersteuning voor mensen, samen met hun naasten, die in de laatste fase van hun leven zijn’, aldus Loes Peters, coördinator van het netwerk.

 

Het convenant werd ondertekend door Coloriet, Icare, Allerzorg, Woonzorg Flevoland, Welzijn Lelystad, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Hospice Dronten, Huisartsencoöperatie Flevoland en Ziekenhuis St. Jansdal. ‘Ons netwerk stimuleert en verbindt organisaties en hun medewerkers om de zorg en begeleiding voor mensen (en hun naasten) met een levensbedreigende aandoening zo goed mogelijk te faciliteren en te organiseren’, zegt Loes Peters.

 

Paula Roorda, directeur wijkzorg van Coloriet: ‘De zorg rondom mensen die sterven is vandaag de dag niet meer gericht op het sterven alleen, maar focust zich steeds meer op de multidisciplinaire zorg vanaf het moment dat iemand weet dat hij of zij niet zal genezen. Palliatieve zorg wordt niet alleen geboden in hospices, ziekenhuizen en thuis. Het krijgt ook volop aandacht in verpleeghuizen en welzijnsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan terminale zorg én zorg voor de rouw van nabestaanden.’

 

‘Samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen is dus van groot belang. Dit nieuwe convenant is een waardevolle stap hierin’, vertelt ze. Maarten Vrolijk, voorzitter van Hospice Dronten: ‘Ik ben blij met de samenwerking. Ik kijk er naar uit om samen doelen te realiseren en te leren van elkaar. Het sluiten van een convenant is meer dan het zetten van een handtekening. Het vraagt ook tijd en het is van belang om in elkaar te investeren. Samen kleine stapjes zetten.’

 

Naast de negen partners die het convenant ondertekenden zijn Stichting Humanitas, Stichting Talma Urk, Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Vrouw & Rouw Dronten ook betrokken bij het netwerk. Het convenant volgt de samenwerkingsafspraken, die 2017 werden bekrachtigd, op.

 

‘Mede doordat het zorglandschap in Flevoland de afgelopen jaren veranderde, onder andere door het verdwijnen van de MC Groep, zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan. Er is opnieuw gekeken naar de organisatie van het netwerk, de doelstellingen en de verantwoordelijkheden van de partners’, besluit Loes Peters.

Contact