Goed bezochte bijeenkomst SigMa methodiek

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem en omstreken  30 september 2022

Donderdagavond 29 september vond een zeer goed bezochte bijeenkomst plaats over de SigMa methodiek. 28 mensen namen deel aan deze bijeenkomst. Sandra Post, projectleider in Rotterdam, hield eerst een presentatie en Mascha Zee, onderzoeker bij het project in Rotterdam, gaf daarna een stapsgewijze uitleg hoe de methodiek in de praktijk verloopt. Er werden veel vragen gesteld en daar was alle ruimte voor.

De kern van de methode is dat de mensen die dagelijks de zorg aan de bewoners of cliënten geven, bepalen welke instrumenten zij willen inzetten om tijdig de palliatieve fase te signaleren en te markeren. Daarvoor bespreken ze eerst met elkaar waar ze tegen aan lopen.

Dan wordt er gekozen voor een instrument wat past bij de situatie. Dat proberen ze een tijdje uit en bespreken dan of het voldoet. Wat ze inzetten moet passen bij de bewoners / cliënten en ook voor hun zelf goed te gebruiken zijn. Kom je tot de conclusie dat het niet werkt, dan pak je een ander instrument en ga je dat gebruiken.

Het mooie is dat iedereen die te maken heeft met de bewoner, deze methode kan gaan gebruiken. Dus ook de familie of de vrijwilliger. Gezamenlijk kom je tot een beeld wat duidelijk aangeeft hoe het werkelijk gaat met de bewoner / cliënt. Een mooie methode die niet opgelegd wordt vanuit het management, maar door de professionals zelf wordt uitgewerkt en toegepast.

Als er meerdere partijen zijn die er mee aan de slag willen, kunnen we daar in het komende jaar een netwerk brede werkgroep voor starten. Aan het eind van de avond gaf Johanna Kleingeld, de coördinator van het netwerk, aan, dat wie er belangstelling voor heeft, dit kan aangeven per mail via j.kleingeld@asz.nl

Informatie over de meetinstrumenten is te vinden op Palliaweb: klik hier.

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!