Stuurgroep NPZ Dordrecht, Gorinchem & omstreken

De Stuurgroep is een weerspiegeling van de partners die deelnemen aan het netwerk palliatieve zorg.
Zij zorgt voor de randvoorwaarden voor het bestaan en het soepel functioneren van het netwerk en is mede verantwoordelijk voor het eindresultaat van het netwerk. De stuurgroep bewaakt de beleidsuitgangspunten en de missie en stimuleert verdere ontwikkeling van het netwerk, zowel kwalitatief als kwantitatief.

De Stuurgroep van het NPZ Dordrecht, Gorinchem en omstreken bestaat uit de volgende leden:

  • Peter Boudewijn - Bestuurder RST Zorgverleners - voorzitter
  • Marcel Remijn - Manager Albert Schweitzer ziekenhuis - vice voorzitter
  • Hans Bruggeman - Huisarts  en kaderarts palliatieve zorg
  • Geertruid van Merwijk - Specialist Ouderengeneeskunde  Het Spectrum
  • Majolein Mutters - Directeur Hospice Gorinchem
  • Sandra Harsveldt-Quist - Directeur RIVAS wijkverpleging
  • Anine Wink - Netwerkcoördinator
Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!