Kwaliteit van leven: wat vindt de patiënt belangrijk?

10 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Een dag waarop palliatieve zorg onder de aandacht wordt gebracht van het grote publiek. Op deze dag wordt beleidsmakers gevraagd om aandacht te besteden aan het prioriteren van het palliatieve zorgbeleid. Daarnaast dragen vrijwilligers, pleitbezorgers en zorgprofessionals van over de hele wereld de internationale boodschap van deze dag uit: it’s 'My Care, My Comfort.'

Met het thema 'Kwaliteit van leven: wat vindt de patiënt belangrijk?' wordt op Palliaweb invulling gegeven aan deze boodschap. Om palliatieve zorg te verbeteren is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten tijdig het gesprek aangaan over wat voor de patiënt belangrijk is. Ook wanneer er nog wel wordt ingezet op curatieve behandeling. Wat wil de patiënt wanneer deze behandeling toch niet blijkt te werken? Door te praten over wat kwaliteit van leven is voor de patiënt kan betere passende zorg worden aangeboden.

Informatievoorziening 

Informatievoorziening wordt door patiënten met een levensbedreigende aandoening vaak genoemd als verbeterpunt, ook door patiënten met uitgezaaide kanker. Zo vindt een kwart van de patiënten met uitgezaaide kanker dat zij niet volledig zijn geïnformeerd over hun ziekte en behandeling, over ondersteunende zorg en over het levenseinde. Ongeveer de helft van hen wil graag meer aandacht voor deze onderwerpen.  

Veel patiënten met uitgezaaide kanker willen graag informatie over het levenseinde. Patiënten willen dit gesprek graag voeren met hun behandeld specialist en hun huisarts, dit blijkt uit de uitvraag van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 654 mensen met kanker die niet meer beter worden, ook bekend als ‘Doneer je Ervaring’. Het liefst zouden deze patiënten het gesprek over het levenseinde willen voeren met de huisarts en hun behandeld specialist in het ziekenhuis. Het moment waarop patiënten hieraan behoefte hebben varieert en patiënten willen graag dat een zorgverlener het initiatief neemt tot dit gesprek. 

Maar hoe ga je nu dat gesprek aan over wat iemand belangrijk vindt? Hoe geef je een patiënt prognostische informatie als het inschatten van de levensverwachting lastig is? En wanneer geef je een patiënt informatie over het levenseinde? Op deze pagina’s zijn handvatten en hulpmiddelen te vinden om effectieve communicatie, besluitvorming en proactieve zorgplanning te bevorderen. 

Gerelateerde thema's

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.