Integrale benadering

Voorlichting

  • Geef informatie en instructies over slaapproblemen, oorzaken en beïnvloedende factoren en de behandeling ervan aan patiënt en diens naasten.
  • Benadruk het belang van het handhaven van het dag-en-nachtritme (overdag zo min mogelijk slapen).
  • Leg uit dat er grote individuele behoeftes bestaan aan slaap, dat kort slapen geen probleem hoeft te zijn, dat door de ziekte de behoefte aan slaap veranderd kan zijn en dat rustig in bed liggen zonder te slapen ook rustgevend kan zijn.
  • Geef uitleg en instructie aan vrijwilligers en verzorgenden.

Communicatie

  • Bespreek zorgen over de ziekte en de gevolgen ervan voor de patiënt en diens naasten en gevoelens zoals angst, radeloosheid, wanhoop, eenzaamheid en existentiële vragen.
  • Exploreer gedachtes van de patiënt over de slaapproblemen en de mogelijke oorzaken en beïnvloedende factoren.

Ondersteunende zorg

  • Schakel zo nodig een verpleegkundige of fysiotherapeut in voor ondersteunende begeleiding, massage en/of ontspanningsoefeningen.
  • Schakel zo nodig een psycholoog in voor ontspanningsoefeningen of cognitieve gedragstherapie.

Zie voor punten van aandacht bij palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond de Handreiking 'Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond'.

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.