Behandeling van de oorzaak

Waar mogelijk wordt geprobeerd de oorzaak van de slaapproblemen te behandelen:

  • behandeling van lichamelijke symptomen c.q. syndromen (inclusief delier)
  • behandeling van psychische c.q. psychiatrische, sociale en existentiële klachten en symptomen die gepaard gaan met slaapproblemen
  • aanpassing van medicatie (soort, dosering en/of tijdstip van inname)
  • substitutie van medicatie bij onttrekkingsverschijnselen
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.