Richtlijn Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen

De richtlijn Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Informatie over deze beroepsvereniging is te vinden via https://www.nvk.nl/

De richtlijn beoogt het gebruik van gevalideerde pijnmeetinstrumenten, het geprotocolleerd voorschrijven van analgetica en het toepassen van non-farmacologische pijnbestrijding bij kinderen in de dagelijkse praktijk te bevorderen.

De richtlijn is te vinden in de Richtlijnendatabase: Richtlijn Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen.

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.