Vóórkomen

Wereldwijd wordt de prevalentie van dementie geschat op 24,3 miljoen mensen. Elk jaar wordt bij 4,6 miljoen mensen de diagnose dementie gesteld. Het aantal mensen met dementie verdubbelt elke 20 jaar, waarbij naar schatting in 2040 in de gehele wereld 80,1 miljoen mensen dementie zullen hebben. De meeste mensen met dementie (ongeveer 60%) leven in ontwikkelingslanden.

De Gezondheidsraad schatte in 2002 de prevalentie van dementie in Nederland op ongeveer 180.000 personen, waarbij wordt verwacht dat in 2050 400.000 mensen zullen lijden aan dementie. Per jaar wordt in Nederland bij 20.000 personen de diagnose dementie gesteld.

Geschat wordt dat EOD bij 0,02% van de 30-59-jarige mensen voorkomt en bij 0,3% van de 60-69-jarigen. In Nederland gaat het naar schatting om 10.000-15.000 personen. Hoewel dementie op jonge leeftijd zeldzaam is, wordt gesuggereerd dat bij 6-10% van alle mensen met de ziekte van Alzheimer de klachten voor het 65e levensjaar zijn begonnen. Dementie komt echter voornamelijk voor op hogere leeftijd. Het aantal personen met dementie neemt sterk toe met de leeftijd en er is geen duidelijk verschil in leeftijdspecifieke prevalentie tussen mannen en vrouwen. In 1990 stierven er in Nederland ongeveer 1000 mensen aan dementie, in 2005 is dit aantal opgelopen tot meer dan 7000.

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.