Oorzaken

Ziektegerelateerd

 • paraneoplastisch (tumorkoorts), met name bij maligne lymfomen (ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfomen), maar ook bij andere hematologische (leukemie) en niet-hematologische maligniteiten (m.n. bij levermetastasen en bij niercelcarcinoom)
 • gestoorde temperatuurregulatie door metastasen in de hersenstam

Complicaties van ziekte of behandeling

 • infecties (zowel viraal als bacterieel)
 • reacties op geneesmiddelen (drug fever), o.a. cytostatica (zoals bleomycine), interferon, interleukine-2, monoclonale antilichamen, groeifactoren, bisfosfonaten, antibiotica, neuroleptica en SSRI's
 • staken van medicatie (opioïden, benzodiazepinen, steroïden)
 • trombose en/of longembolie
 • reactie op bloed of bloedproducten
 • bijnierinsufficiëntie
 • graft versus hostreactie na allogene beenmergtransplantatie

Co-morbiditeit

 • infecties (niet gerelateerd aan ziekte of behandeling)
 • andere ziekten die met koorts gepaard kunnen gaan (bijv. SLE, vasculitis, jicht)
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.